ڕاپۆرتی ساڵانەی دەزگای ژیان

لێرەدا دەربارەی کار و چالاکیەکانمان بخوێنەرەوە!
ڕاپۆرتی ساڵانە ٢٠١٥\٢٠١٦
 

 
ar1516 ڕاپۆرتی ساڵانەی ٢٠١٥/٢٠١٦

داگرتن (ئینگلیزی)
ڕاپۆرتی ساڵانەی دەزگای ژیان بۆ مافەکانی مرۆڤ ٢٠١٣ / ٢٠١٤ ڕاپۆرتی ساڵانەی ٢٠١٣ / ٢٠١٤

داگرتن (ئینگلیزی)
ڕاپۆرتی ساڵانەی دەزگای ژیان بۆ مافەکانی مرۆڤ ٢٠١٢ ڕاپۆرتی ساڵانەی ٢٠١٢

داگرتن (ئینگلیزی)
ڕاپۆرتی ساڵانەی بنکەی کەرکوک ٢٠١١ ڕاپۆرتی ساڵانەی ٢٠١١

داگرتن (ئینگلیزی)
ڕاپۆرتی ساڵانەی بنکەی کەرکوک ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ ڕاپۆرتی ساڵانەی ٢٠٠٩ - ٢٠١٠

داگرتن (ئینگلیزی)